Praktische zaken

Bij de plaatsing van een container komen wat praktische zaken kijken. De container moet immers op een veilige plek geplaatst kunnen worden. Wij willen geen problemen met uw buurtbewoners veroorzaken, ook willen we geen schade aanbrengen aan auto's of aan uw straatwerk. Om deze reden geven wij een korte toelichting voor de levering. Wij hopen u op deze manier te ontzorgen bij de plaatsing van een container!

Ruimte voor het plaatsen van de container

Onze containers worden vaak geplaatst in een parkeerhaven of langs de weg. De meest gangbare modellen nemen ongeveer net zoveel ruimte in beslag als een grote personenauto. De vrachtauto heeft echter wel ruimte nodig voor het plaatsen van de container. Er moet daarom ongeveer 14 meter voor de container vrij gehouden worden, ofwel twee parkeerplaatsen. 

Om te voorkomen dat parkeerplaatsen worden gebruikt door uw buurtbewoners adviseren wij u om deze plaatsen af te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door uw eigen auto op de plek van de container te plaatsen en door uw kliko, een ladder of een kruiwagen te gebruiken voor de overige ruimte. 

Container op inrit plaatsen

Als u de container op uw oprit wilt laten plaatsen dan doen wij er alles aan om te voorkomen dat uw stoep beschadigd. Wij kunnen echter niet garant staan voor uw oprit. Het gewicht van de container, de ondergrond van de inrit en de weersomstandigheden zijn een bepalende factor en wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen. Onze chauffeurs hebben de nodige ervaring en kunnen u uiteraard van advies voorzien. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt aangebracht aan zijn straatwerk. 

Vullen van de container

Wij verzoeken u om de container op een zo veilig mogelijke manier te laden. Wij vinden het geen probleem als u de containers tot maximaal 30 cm boven de rand vult. Bij het ophalen van de container hebben onze chauffeurs een afdekzeil bij. Hiermee wordt de kans dat er wat van de container af valt verkleind.