Historie

Oprichter Jac van Hoof is in 1961 gestart als zand en grindhandel. Als één van de eerste in Nederland kocht Jac een kabelsysteem waarmee hij zijn service als zand en grindhandel kon uitbreiden naar afvalinzamelaar. Tot begin jaren negentig heeft Jac de onderneming samen met zijn vrouw Zus vanuit zijn toenmalige woonadres geleid. Vanaf 1991 is het bedrijf verhuist naar het industrieterrein van Heeze

Vanaf midden jaren negentig zijn de kinderen Jac jr. en Corrie steeds meer betrokken geraakt bij de bedrijfsvoering. Mede onder leiding van deze tweeling heeft het bedrijf zijn diensten uitgebreid naar het recyclen van afval en is het assortiment van de containers uitgebreid. Toen oprichter Jac in 1999 plots kwam te overlijden hebben de kinderen de onderneming voortgezet. 

Momenteel bouwen Jac en Corrie samen verder aan het bedrijf. Daarbij staat het behoud van klanten centraal en wordt de kracht van een familiebedrijf in ere gehouden.